Benno

Teamleider Solviteers Cloud & Infradiensten


WE BLIJVEN ELKAAR UITDAGEN OM TOT DE BESTE OPLOSSING TE KOMEN

– Benno, Teamleider

Verhaal solviteer

De ontwikkelingen binnen Public Clouddiensten, zoals Microsoft 365 en Azure, gaan ontzettend snel. We volgen deze op de voet. Dat vraagt dat we soms tijdens een project nog hierop anticiperen. Hiervoor wordt ook ruimte geboden. Binnen onze projectteams werken we nauw samen. Er is een sterke teamgeest. We dagen elkaar uit en sparren regelmatig om tot de beste oplossing te komen.

Benno is enthousiast over zijn baan als Teamleider bij Solviteers Cloud- en Infradiensten. Met name het werken in teamverband, de uitdagende projecten, de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en daarin de organisatie mee te nemen, maken dat hij zijn werk bijzonder waardeert. “Iedereen heeft bijvoorbeeld een opleidingsbudget en standaard twaalf opleidingsdagen per jaar. Daar doen we ook echt iets mee. In onze projecten geven we collega’s de kans om de theorie direct in de praktijk te brengen. Doe je bijvoorbeeld een Microsoft 365 training, dan krijg je de tijd en ruimte om die kennis toe te passen. Bovendien houden we rekening met ieders voorkeuren. Wie interesse heeft in een specifieke Microsoft 365 of Azure oplossing ontwikkelt zich daarin. Anderen kiezen juist voor een andere richting, zoals Prince2 of beveiliging.”

Vanaf de offerteaanvraag samenwerken

Een mooi project, waarin dit opnieuw goed tot uiting kwam, was de recente opdracht bij het Zeeuws Archief, hét historisch centrum van Zeeland. Hier werd de verouderde, lokale omgeving veranderd in een hybride omgeving. “Het leuke van dergelijke opdrachten is dat we er samen voor gaan. Het offertetraject start bij de accountmanager, maar vervolgens zitten we met de engineers samen om tot een ontwerp en een juiste kostencalculatie te komen. Toen de offerte eenmaal akkoord was, hebben dezelfde engineers een proof of concept gebouwd. In het geval van het Zeeuws Archief zijn daarbij meerdere key-users betrokken. Zij kennen immers hun interne werkwijzen het beste en het creëert draagvlak voor een nieuwe manier van werken. Nadat we de testrapporten hadden gepresenteerd en er overeenstemming was, konden we door. Dat is echt wel even een momentje waar je samen bij stilstaat: het is gelukt!”

Samen naar migratiemoment en verder

Solviteers werkt met een projectmethodiek die is geïnspireerd op Prince2. Het projectteam voor het Zeeuws Archief bestond uit circa vijf medewerkers. Zij werden ingezet op hun specialisme. “We werkten onder andere samen met een collega die Sharepoint specialist is en een collega die juist sterk is in het inrichten van werkplekken met Microsoft Intune Autopilot. Een andere collega richtte zich op de backoffice, een ander op de virtuele systemen lokaal en Microsoft Azure en weer een ander op het Exchange Online en het nieuwe Workspace 365 gebruikersportaal.” De uiteindelijke migratie van de Citrix-omgeving naar de nieuwe omgeving werd met name ’s avonds voorbereid, buiten kantooruren van het Zeeuws Archief. “In het weekend was de ‘big bang’”, vertelt Benno. “Daar werk je echt samen naartoe. Natuurlijk zijn er altijd zaken die mee- en tegenvallen in de aanloop naar zo’n moment, maar die maandag kon iedereen met de nieuwe werkplek aan de slag.”

Lange termijnrelatie

Of het werk daarmee klaar is voor het projectteam? Volgens Benno niet. “De eerste week fungeerde het projectteam samen met de key-users van de klant nog als achtervang voor gebruikersvragen. Ook hebben we onze servicedeskcollega’s geïnstrueerd voor de periode erna. Verder hebben we zorggedragen voor de juiste documentatie voor de beheerders. We hebben een lange termijnrelatie met het Zeeuws Archief en blijven dus met onze serviceorganisatie betrokken. Zo kunnen alle gebruikers bij onze servicedesk terecht met hun vragen en blijft Solviteers betrokken door actieve monitoring, proactief beheer en helpen we bij andere ICT vraagstukken van het Zeeuws Archief.”

De opdracht bij het Zeeuws Archief is wat Benno betreft exemplarisch voor hoe Solviteers werkt en hoe Solviteers bij vergelijkbare projecten te werk gaat, bijvoorbeeld bij Euromit Staal in Vlissingen waar onlangs een project is gestart. “Binnen de afgesproken kaders en best practices heeft het projectteam de vrijheid om samen met de klant tot de beste oplossingsrichting te komen. Daarover praat je en spar je met elkaar. Zo blijven we onszelf uitdagen en komen we tot de beste oplossing voor klanten. We doen het echt samen.”

+ Lees volledige omschrijving

Lees nog meer verhalen

Vacatures

Ook geïnteresseerd in het werken bij Solviteers? Kijk dan snel op onze vacaturepagina!