Sander

Senior ICT Consultant


“I
K ZORG ERVOOR DAT BURGERS TIJDIG HUN UITKERING ONTVANGEN

– Sander, Senior ICT consultant

Verhaal van Sander Solviteers

Ik ben er trots op dat ik eraan bijdraag dat inwoners die recht hebben op bijstand tijdig en correct een uitkering ontvangen. Ook draag ik eraan bij dat mensen uit de bijstand sneller re-integreren naar de arbeidsmarkt. Samen met collega’s ondersteun ik gemeenten en sociale diensten bij het verbeteren en visualiseren van hun managementinformatie. Super uitdagend werk omdat er meerdere onderdelen van belang zijn. Allereerst, is het belangrijk om de verschillende stakeholders te begeleiden en te prikkelen bij het definiëren van hun informatiebehoefte. Vervolgens bestudeer ik de applicaties waarin de professionals registreren. Hierbij kijk ik vooral naar op welke wijze en op welke momenten in het proces de informatie die nodig is voor de rapportages worden geregistreerd. Dan begint voor mij het leukste gedeelte: het stoeien met verschillende BI-tools om de management informatie te visualiseren en te presenteren! De rapportages presenteer ik aan de stakeholders en scherp ik op basis van hun feedback verder aan. Aan de hand van ‘mijn’ rapportages worden belangrijke besluiten genomen waarmee ervoor gezorgd kan worden dat inwoners tijdig en correct hun uitkering ontvangen!

+ Lees volledige omschrijving

Lees nog meer verhalen

Vacatures

Ook geïnteresseerd in het werken bij Solviteers? Kijk dan snel op onze vacaturepagina!