Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Wat doen onze ICT Projectmanagers?

Ontdek de wereld van IT-projectleiding door de ogen van de experts zelf! Onze pagina 'Wat doen onze ICT Projectmanagers'' neemt je mee op een reis door de dagelijkse activiteiten en verantwoordelijkheden van een ICT Projectmanager. Laat je inspireren door de ervaringen van onze teamleden, die hun persoonlijke inzichten en voorbeelden delen.

authenticiteit-1300x500

Arthur
ICT Projectmanagement

Als projectmanager ben ik de afgelopen periode werkzaam geweest binnen het programma Omgevingswet. Binnen dit programma heb ik als ICT projectleider bijgedragen aan de livegang van de nieuwe applicaties voor het VTH-proces, het Omgevingsplan en de toepasbare regels. Daarbij hebben we een volledige conversie gerealiseerd van het oude VTH-software pakket naar het nieuwe.


Als ICT projectleider was ik verantwoordelijk voor meerdere projecten binnen het programma Omgevingswet. Door mijn ervaring als functioneel beheerder en implementatieconsultant, heb ik veel inhoudelijke kennis van applicaties opgedaan. Daardoor ben ik in staat om te fungeren als brug tussen functioneel beheer, managers en key-users. Als onderdeel van een regionaal kernteam neem ik deel aan ketendagen en overleggen over de Omgevingswet binnen de regio. Op deze manier kan ik veel samenwerkingen opzoeken met andere ketenpartners van de gemeente.


Vanaf februari ga ik mij verder specialiseren als ICT Coördinator Omgevingswet, waarbij ik mij ga richten op beleidsgerichte vraagstukken in combinatie met IT binnen de Keten van de Omgevingswet. Dit is een nieuw terrein voor mij. Ik zie dit als een mooie uitdaging waar ik mij wederom volledig in kan verdiepen en waar nodig kan ik sparren met andere, ervaren collega’s.


=========================

Esther
ICT Projectmanagement

Als projectmanager ben ik betrokken bij diverse projecten die zich bevinden tussen IT en de organisatie. Het leuke aan projectmanagement binnen Solviteers is dat je de ruimte krijgt om diverse projecten te leiden in verschillende domeinen.


Zo ben ik bij diverse gemeenten betrokken geweest bij het implementeren van een tool om veilig te kunnen mailen. In het ruimtelijk domein ben ik meerdere malen betrokken geweest bij de implementatie van een applicatie voor het VTH. Hierbij zorgde ik ervoor dat de leveranciers de software technisch klaarzetten en functioneel inrichtten. Daarnaast ben ik betrokken bij het opstellen van processen voor de Omgevingswet. In samenwerking met de business en functioneel beheerders bereid ik gemeenten voor op deze wet door vergunningverlening, toezicht en handhaving aan te passen en te integreren in de software.


Mijn rol begint vaak met het opstellen van een projectplan of initiatiedocument. Hierin bepaal ik doelen, benodigde capaciteit, identificeer risico's en stel een planning op. Tijdens de uitvoering focus ik niet alleen op het behalen van doelen en het bewaken van de planning, maar ook op de zachte aspecten. Ik beoordeel het draagvlak in de organisatie, de impact op individuele medewerkers en de redenen achter de verandering.


Als projectleider fungeer je als verbindende factor tussen ICT en de business, begeleid je werkgroepen om tot nieuwe/aangepaste processen te komen en waarborg je de soepele overgang naar de nieuwe wetgeving.


=========================

Willem
ICT Projectmanagement

Na het ‘uiteenspatten’ van mijn droom om professioneel basketballer te worden, maar met diploma’s Bedrijfskunde en Extended Master Organizations Studies op zak, ben ik in de ICT beland. Ik heb diverse rollen vervuld bij een ICT-consultancy organisatie in het Sociaal Domein, voornamelijk binnen de zorg. Zo was ik consultant, accountmanager en projectleider. Zo’n 3 jaar geleden ben ik als Teammanager bij Solviteers aan de slag gegaan en inmiddels ben ik directeur van Solviteers Advies & Implementatie. In mijn rol als Teammanager voerde ik ook regelmatig zelf opdrachten uit in de rol van projectmanager. Erg leuk en belangrijk om zelf ook inhoudelijk op de hoogte te blijven, maar ook erg waardevol om samen met collega’s te werken of om collega’s ‘on-the-job’ te kunnen coachen en begeleiden.


Als projectleider droeg ik er aan bij dat zorgorganisaties de mensen die dat nodig hebben, beter en vooral meer/efficiënter kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door fuserende zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van een integraal systeem en een integraal proces. Waarmee dubbelingen in de zorg en onnodige registraties worden voorkomen en waardoor alle hulpverleners die betrokken zijn bij een gezin, beter kunnen overzien wat er speelt en afstemmen over wat er nodig is. Hierdoor kan er meer tijd per gezin daadwerkelijk aan zorg worden besteed en het scheelt de gemeente geld dat weer kan worden geherinvesteerd in de zorg.


Dus ook zonder ICT-achtergrond kan je prima in de ICT werken. Ik denk dat je vooral geïnteresseerd moet zijn in hoe je met ICT het werk van anderen makkelijker kan maken en daarmee een steentje kan bijdragen aan een betere samenleving.


=========================

menno-solviteers

Heb je interesse of vragen?

Ik help jou graag verder, je kunt mij bereiken via mail of telefoon.

Email: werken@solviteers.nl | Telefoon: 06-83355197

Menno de Bruin - Recruiter van Solviteers


Acquisitie door andere partijen wordt niet op prijs gesteld, wij werven onze nieuwe collega's zelf.