Wat doet een ICT consultant?

Als ICT Consultant bij Solviteers maak jij, met kennis van de domeinen en de ICT, een goede vertaling van het beleid naar processen. Daarbij richt je de applicaties zo in dat deze de processen ondersteunen. Daarnaast zorgen wij voor managementinformatie, een goed gekoppeld applicatielandschap en voor trainingen van de gebruikers en beheerders zodat zij goed met de applicatie kunnen werken.

Je werkt nooit alleen en hebt al je Solviteers collega’s in je achterzak. Als je eens ergens niet uit komt, word je direct aan alle kanten geholpen door collega’s.

Veel afwisseling en ontwikkeling gegarandeerd dus. Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden binnen Solviteers? Hieronder vertellen jouw collega’s hun verhalen.

Solviteers aan het werk

Michel – Junior ICT Consultant

Ik heb een divers arbeidsverleden op het gebied van journalistiek, marketing en communicatie. In mijn verschillende rollen bij diverse werkgevers zocht ik altijd naar de link met ICT, want dat heb ik altijd al interessant gevonden. Zo schreef ik als freelance journalist over Apple gerelateerde onderwerpen. En hield ik me als marketeer bij softwarebedrijven vooral bezig met uitleggen wat de voordelen van ICT-producten en -diensten zijn. Uiteindelijk wilde ik toch meer met de ICT zelf bezig zijn, met de handen aan de knoppen. Vanuit die gedachte ben ik een master Computercommunicatie met focus op technologie gaan volgen. Tijdens deze studie heb ik wel echt bevestiging voor mezelf gekregen dat ICT mijn ding is. Na mijn studie ben ik op zoek gegaan en bij Solviteers terecht gekomen, omdat ik bovenal een concrete maatschappelijke impact wil maken.

Op dit moment zit ik op een opdracht bij een gemeente waar een nieuwe applicatie wordt geïmplementeerd voor het vergunningen-, toezicht- en handhavingstraject in het ruimtelijk domein. Ik houd me aan de ene kant bezig met de inrichting van de werkprocessen in de applicatie. Anderzijds ben ik de applicatie daadwerkelijk aan het testen, om te kijken of alles werkt zoals het zou moeten werken. Uitkomst? Een efficiënt proces wat er toe leidt dat burgers goed en efficiënt worden geholpen bij een vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld hun dakkapel of een uitbouw.

”Uitkomst? Een efficiënt proces wat er toe leidt dat burgers goed en efficiënt worden geholpen bij een vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld hun dakkapel of een uitbouw.”

Solviteer Michel
Timo Solviteers

Timo – Junior ICT Consultant

Ik ben afgestudeerd als werktuigbouwkundige. Daarna heb ik nog een pre-master gedaan in Financial Engineer & Management. Een brede achtergrond dus, in zowel techniek, finance en IT. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij een bedrijf in de maritieme sector als Servers Support engineer. Helaas moest dat bedrijf sluiten, en stond ik open voor een nieuwe uitdaging. Zodoende kwam ik bij Solviteers terecht: ik wilde graag iets in de IT doen, maar ik heb niet persé een IT achtergrond. En dat is nou juist geen probleem hier!

Bij vrijwel alle gemeenten staat de implementatie van de Omgevingswet hoog op het prioriteitenlijstje. Nieuwe software is aangeschaft en moet worden ingericht. Naast allerlei beheer- en implementatiewerkzaamheden is het ook belangrijk dat de beheerders en eindgebruikers goed overweg kunnen met de nieuwe applicatie. Bij de start van de implementatiewerkzaamheden heb ik training gegeven aan functioneel beheerders om ze wegwijs te maken binnen de nieuwe applicatie. Voor de functioneel beheerders is het van belang om goed te snappen hoe de applicatie aan de ‘achterkant’ werkt en hoe zij bijvoorbeeld werkprocessen kunnen toevoegen of aanpassen. Daarnaast geef ik ook trainingen aan eindgebruikers en key-users. Een belangrijk onderdeel omdat zij verantwoordelijk zijn voor het doorlopen van bijvoorbeeld vergunningsaanvragen. Tijdens de training laat ik de gebruikers zien waar ze alle informatie kunnen inzien en hoe ze hun werkproces op de juiste manier kunnen doorlopen. Op die manier stoom ik de gemeenten op zowel de beheer- als de gebruikerskant klaar voor de invoering van de Omgevingswet.

De trainingen die ik geef zijn voor verschillende afdelingen, met elk hun eigen werkprocessen en wensen. Dit zorgt ervoor dat alle trainingen anders zijn. Zowel op inhoud als qua mensen. Dat is niet alleen heel leuk, maar ook heel erg leerzaam.

”Op die manier stoom ik de gemeenten op zowel de beheer- als de gebruikerskant klaar voor de invoering van de Omgevingswet.”

Ad – ICT Consultant

Ik rolde per toeval de ICT toen ik stage liep in de metaalindustrie voor mijn opleiding MER.  Onderdeel van die stageopdracht was het uitvoeren van het applicatiebeheer en een migratie van een ERP systeem. Dat smaakte naar meer ICT. Daarom heb ik daarna bewust gekozen voor een master op dat vlak en werk dat hierop aansluit. Dat is goed gelukt. Bij Solviteers werk ik als ICT Consultant en voer vooral projecten uit bij gemeentelijke opdrachtgevers. Mijn eerdere ervaring binnen de woningcorporatie-branche komt hierbij goed van pas.

Mijn projecten gaan over hele actuele thema’s in de samenleving. Zo draag ik er onder andere aan bij dat gemeenten een goed en veilig horecabeleid kunnen voeren. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat vergunningsaanvragen goed binnenkomen in de systemen van onze klant. Zo kunnen ze tijdig beoordeeld, verleend en bewaard worden wat de aanvrager weer blij maakt. Met een correct overzicht van alle vergunningen in de applicatie, heeft niet alleen de gemeente overzicht maar ook de politie en brandweer, wat weer belangrijk is bij veiligheidscontroles of geluidsoverlast.

Bij Solviteers kan ik hands on aan het werk. Niet alleen meedenken over een oplossing maar ook zorgen dat die er komt. Zelf met de handen aan de knoppen zitten.

”Mijn projecten gaan over hele actuele thema’s in de samenleving”

Verhaal van Ad Solviteers
Verhaal van Lucas Solviteers

Lucas – ICT Consultant

Ik heb een studie International Business gedaan. Onderwerpen waar ik me mee bezig hield waren internationaal ondernemerschap, oplossen van bedrijfskundige vraagstukken, marketing en logistiek. Heel divers dus. Na mijn studie ben ik op zoek gegaan naar baan in de consultancy. Zo ben ik bij Solviteers terechtgekomen. Ik zocht weer dezelfde afwisseling als tijdens mijn studie en dat heb ik hier gevonden.

Ik ben namelijk afwisselend werkzaam op diverse projecten in verschillende domeinen. Momenteel zit ik op een project dat zich richt op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Belangrijk onderdeel hiervan is het stukje datakwaliteit en het beschermen van privacygevoelige informatie. De applicatie waarin de verwerking van adresgegevens plaatsvindt, moet zich blijven ontwikkelen. Het project zit in een afrondende fase, waarna het de beheerfase in gaat. Ik ben daarom nu ook bezig om gebruikers te trainen om met de applicatie te werken, zodat zij het beheer over kunnen nemen. De impact van dit project op de maatschappij is groot, al zal je dat niet zo 1,2,3 denken. Veel organisaties in Nederland maken gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, veiligheid, onderwijs, sociale voorzieningen, belastingen: overal speelt het adres een bepalende rol. Zo krijgt de burger waar hij recht op heeft en kunnen overheidsinstanties hun adres gerelateerde taken goed uitvoeren. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van gemeentelijke belastingen en de oproep voor verkiezingen. En bij calamiteiten moeten de hulpdiensten kunnen vertrouwen op de BRP.

”De impact van dit project op de maatschappij is groot, al zal je dat niet zo 1,2,3 denken”

Geert-Jan – Senior ICT Consultant

Ik heb Organisatiewetenschappen gestudeerd. In die studie stond naast bedrijfskunde vooral ook de menselijke factor in organisaties centraal. ICT helemaal niet. Omdat ik daar wel interesse in had, ben ik me gaan oriënteren op een baan waarin ik ook meer over ICT zou kunnen leren. Die heb ik bij Solviteers gevonden.

Nu combineer ik het bedrijfsmatige en het sociale aspect met ICT. Veel van mijn opdrachten zijn in het sociaal domein. Zo help ik bijvoorbeeld mee aan het verlagen van de drempel om een minimaregeling aan te vragen, ondersteun ik de gemeente bij het makkelijker matchen van iemand die werkloos is met een werkgever, werk ik mee aan veilig berichtenverkeer met justitie en zorg ik ook dat het proces en de applicaties het makkelijk maken voor oudere inwoners om faciliteiten aan te vragen. Zo kunnen zij langer zelfredzaam zijn en langer thuis blijven wonen.

Je hoeft geen ICT opleiding hebben om dit werk te doen. Eerder een brede interesse en het verstand om je oogkleppen af te zetten en te kijken waar anderen mee bezig zijn. Ik kijk altijd naar hoe ik iets mooier, sneller en beter kan maken op een manier die ook echt werkt voor de klant. Dat is belangrijk, zeker ook omdat zij vaak werken met de meer kwetsbare groepen in de samenleving. Daar draag ik graag aan bij.

”Ik kijk altijd naar hoe ik iets mooier, sneller en beter kan maken op een manier die ook echt werkt voor de klant”

Verhaal van Geertjan Solviteers
Verhaal van Frank Solviteers

Frank – Senior ICT Consultant

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. In één van mijn eerste banen ben ik in aanraking gekomen met informatiemanagement en dat vond ik toch wel erg interessant. De jaren erna hield ik me hier veel mee bezig, vooral vanuit de kant van de processen en minder vanuit de implementatie. Ik wilde minder overleg en meer implementeren! Daar krijg ik bij Solviteers de kans voor. Met het uitvoeren van projecten voor de lokale overheid sta ik dichtbij de samenleving en dat vind ik belangrijk. Ik heb me de laatste jaren gespecialiseerd in techniek en koppelingen. Met mijn werk draag ik bij aan het regelen van voorzieningen voor burgers en ook voor gemeenten die daarmee hun dienstverlening aan de burgers kunnen optimaliseren.

Een voorbeeld daarvan is het implementeren van een goede koppeling tussen backoffices van gemeenten en het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het is belangrijk dat dit goed werkt omdat het gaat om een aanzienlijke informatie-uitwisseling tussen veel verschillende partijen. Daarnaast stelt het de gemeenten in staat om aanvragen van burgers voor een vergunning te beoordelen en verwerken. Als de aanvraag de gemeente niet bereikt, heeft de burger geen antwoord. Ook draag ik eraan bij dat de burgers goed ingelicht zijn over of ze bijvoorbeeld iets moeten melden en of een vergunning nodig is. Dat kan een boete of vertraging schelen. We willen onze leefomgeving veilig en leefbaar houden. Dan is het prettig om te weten dat alle betrokken de juiste informatie hebben om hierover beslissingen te nemen.

”We willen onze leefomgeving veilig en leefbaar houden”

Willem – Teamleider & Projectleider

Na het ‘uiteenspatten’ van mijn droom om professioneel basketballer te worden, maar met diploma’s Bedrijfskunde en Extended Master Organizations Studies op zak, ben ik in de ICT beland. Na diverse rollen, zoals consultant, accountmanager en projectleider bij een ICT-consultancy organisatie in het Sociaal Domein en dan voornamelijk de zorg te hebben vervuld, ben ik zo’n 2,5 jaar geleden als Teamleider bij Solviteers aan de slag gegaan. Naast de begeleiding van ‘mijn’ 2 teams voer ik ook regelmatig zelf opdrachten uit in de rol van projectleider. Erg leuk en belangrijk om zelf ook inhoudelijk op de hoogte te blijven, maar ook erg waardevol om samen met collega’s te werken of om collega’s ‘on-the-job’ te kunnen coachen en begeleiden.

Als projectleider draag ik er aan bij dat zorgorganisaties de mensen die dat nodig hebben, beter en vooral meer/efficiënter kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door fuserende zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van een integraal systeem en een integraal proces. Waarmee dubbelingen in de zorg en onnodige registraties worden voorkomen en waardoor alle hulpverleners die betrokken zijn bij een gezin, beter kunnen overzien wat er speelt en afstemmen over wat er nodig is. Hierdoor kan er meer tijd per gezin daadwerkelijk aan zorg worden besteedt en het scheelt de gemeente geld dat weer kan worden geherinvesteerd in de zorg.

Dus ook zonder ICT-achtergrond kan je prima in de ICT werken. Ik denk dat je vooral geïnteresseerd moet zijn in hoe je met ICT het werk van anderen makkelijker kan maken en daarmee een steentje kan bijdragen aan een betere samenleving.

”Dus ook zonder ICT-achtergrond kan je prima in de ICT werken”

Verhaal van Patrick Solviteers
Verhaal van Martijn Solviteers

EEN WERKDAG ALS FUNCTIONEEL BEHEERDER

Als functioneel beheerder bij Solviteers is Martijn verantwoordelijk voor het draaiende houden van de vakapplicaties binnen gemeenten. Wijzigingen doorvoeren, toevoegingen aan applicaties doen, applicaties testen of een koppeling tussen de verschillende systemen realiseren; het zijn allemaal werkzaamheden die hij dagelijks uitvoert.

Verhaal van Geertjan Solviteers

EEN WERKDAG ALS BI-SPECIALIST

Geert-Jan is BI specialist bij Solviteers. Binnen Business Intelligence (BI) houdt hij zich vooral bezig met het ontsluiten van gegevens om deze vervolgens te vertalen naar rapportages en dashboards. Het doel is om hiermee inzichten te verkrijgen voor verschillende rollen binnen de organisatie.