Wim

Netwerk & IT Engineer


NETWERKEN ZIJN, GEDURENDE MIJN CA. 30 JAAR IN DE IT, ALS EEN RODE DRAAD DOOR MIJN WERKZAAMHEDEN VERWEVEN

– Wim, netwerk & IT Engineer

Verhaal solviteer

Netwerken zijn, gedurende mijn ca. 30 jaar in de IT, als een rode draad door mijn werkzaamheden verweven.

Deze 30 dienstjaren (plus nog een aantal jaren buiten de IT) heb ik in één dienstverband doorgebracht bij wat heette Delta Consult, Delta Networks en nu sinds bijna 2 jaar Solviteers Cloud & Infradiensten.

Ondanks uitstapjes als programmeur, technisch applicatie beheerder of systeembeheerder, kwam het onderwerp netwerk steeds weer terug. Daar waar collega’s het netwerk min of meer zagen als een vanzelfsprekendheid en een black-box, waarop je systemen kunt aansluiten en wat altijd werkt, was ik benieuwd naar hoe dit functioneert. Deze nieuwsgierigheid werd voor een belangrijk deel ingegeven door het feit dat het netwerk, zoals vaak wordt verwacht, niet altijd feilloos werkt.

Dat je in de IT steeds met netwerk geconfronteerd wordt, is niet vreemd. Met de opkomst van Internet en de hiermee verbonden gevaren en risico’s, de toename van toepassingen als VOIP en streaming media, verschuiving van toepassingen naar het Internet (cloud), worden er steeds meer eisen gesteld aan het netwerk op het gebied van bandbreedte, beveiliging, prioritering van netwerkverkeer en beschikbaarheid.

De aspecten die regelmatig tijdens mijn werk passeren zijn o.a.:

  • Vergroten van de beschikbaarheid van het netwerk op het niveau van spanningsvoorziening, verbindingen en apparatuur en het configureren van failover protocollen.
  • Bij elk project of wijziging nagaan of en in hoeverre dit de beschikbaarheid en werking van het netwerk beïnvloedt en het onderkennen en verkleinen van de risico’s.
  • Het bewustzijn vergroten bij alle gebruikers van de aanwezige risico’s en deze gebruikers informeren over wat zij hieraan kunnen bijdragen. Het bewerkstelligen van een gedragsverandering.
  • Monitoren van systemen en het netwerk op gebeurtenissen, afwijkingen en hierop alarmeren met log- en event management (SIEM).
  • Minimaliseren van de mogelijke impact, door het maken van Backups en het segmenteren van netwerken en het hardenen van systemen.
  • Weten welke type verkeer over het netwerk gaat. Het selectief toestaan van verkeer over het netwerk en het inspecteren van dit verkeer. Het blokkeren van niet gewenst verkeer. Prioriteringen instellen voor bepaalde verkeerstypen, zoals VOIP met QOS en traffic-shaping.
  • Configureren van firewall’s met AV en Malware scanning, Web filtering en IDS/IPS. Gebruik van segmentatie firewall’s in het interne netwerk.
  • Configureren en gebruiken van VPN’s (IPSec en SSL). Het minimaliseren van unencrypted verkeer, zowel op het interne netwerk als van/naar het Internet.

Goede communicatie

Bij al deze werkzaamheden blijft het van belang om naast het netwerk ook een goed zicht te houden op de systemen die hierop aangesloten zijn en de gebruikers van deze systemen (de organisatie). De gebruikers hebben behoeften en wensen om hun werk uit te kunnen voeren, zo ook de systemen om goed te kunnen functioneren. Hiervoor is een goede communicatie nodig tussen de verschillende rollen binnen de eigen afdeling, maar ook tussen afdelingen.

+ Lees volledige omschrijving

Lees nog meer verhalen

Vacatures

Ook geïnteresseerd in het werken bij Solviteers? Kijk dan snel op onze vacaturepagina!